An illustration of health.

Qubemed

Ett system för att utfärda covid-test certifikat som är godkänt av eHälsomyndigheten